AMK Česká brána v ÚAMK - Krásné Březno, Čelakovského 1, Ústí nad Labem

Testují se vozidla minimálně 30 let stará- r. v. 1994 (daný měsíc a rok- rozhoduje datum registrace) a starší.

Není-li znám datum výroby nebo první registrace, otestují se až od 1. 1. následujícího roku.

Pro vyplnění žádosti (protokolu) o testaci vozidla:

Není nutné vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů od žadatelů o provedení testování historického vozidla, neboť tyto údaje jsou zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena FKHV ČR ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR). Udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů je proto nadbytečné a není zapotřebí pro zákonnost zpracování.


Fotky z testací naleznete v naší fotogalerii.

Klubová testovací komise (KLTK 13-01) VCC AMK Česká brána:

e-mail: ceskabrana-testace@seznam.cz , tel: 607 935 307

Provádíme testace vozidel na historickou původnost:

- vozidla na klasických značkách ( SPZ)

- k přihlášení na ZRZ (zvláštní registrační značka)

- opakované testování - prodlužování platnosti testace


Pověřený komisař IS-TP

Slapnička Daniel - předseda KLTK, tel: 777941572, testační komisař 13-01.3

Členové:

Přibyl Ondřej - místopředseda, testační komisař 13-01.9

Ing. Petr Landovský - člen, testační komisař 13-01.10

Ing. Zdeněk Šleis -   člen, testační komisař 13-01.11

Pravidelné testace probíhají většinou na jaře (duben, květen), ale dá se domluvit i jiný, v dané situaci příznivější individuální termín.

Naše komise se může po dohodě dostavit i k Vám (pro ty, kdo mají více HV nebo jim nevyhovují dané termíny).

Nové testace HV si domluvte po telefonu či mailem mimo termíny pravidelných testací či akcí klubu.

------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Od 1.září 2023 je spuštěn nový systém testování: přihlášení vozidla na registru DI až po testování na historickou původnost a kladné prohlídce na STK.

Platnost všech kladně otestovaných vozidel je 60 měsíců ( 5 roků).

Pojištění historických vozidel:

Pokud potřebujete pojistit Vašeho veterána kontaktujte našeho spolupracovníka pana Kadlece.

Kontakt - mobil: 777042625

mail: zdenek.kadlec@prosperityfs.cz

Potřebujete-li nově otestovat či přetestovat své HV, volejte na číslo 607 935 307 

nebo pište na e-mail: ceskabrana-testace@seznam.cz

Ceník poplatků za testace historického vozidla, motocyklu pro rok 2024:

Nové testování vozidla na historickou původnost (člen):           1500,-(FKHV) + 1500,- (VCCČB) Kč

Nové testování vozidla na historickou původnost (nečlen):       1500,- (FKHV) + 2500,- (VCCČB) Kč

Prodloužení platnosti testace (člen):                                            500,- (FKHV) + 500,- (VCCČB) Kč

Prodloužení platnosti testace (nečlen):                                        500,- (FKHV) + 1500,- (VCCČB) Kč 


Číslo účtu VCC - AMK Česká brána v ÚAMK: 322352615 / 0300 

Do zprávy pro příjemce uvádějte: Testace  a příjmení majitele HV                  


Vozidla, která jsou na ZRZ nebo o ně majitel teprve žádá, vždy musí nejprve projít testováním na historickou původnost a ve druhém kole schválením stanice STK.

Poplatek za přihlášení vozidla na DI:  Auto  - 800,- Kč , Moto - 500,- Kč

Cestovné TK město Ústí .n. L. - 100 Kč,  do 50 km - 400 Kč, nad 50 km - 700,-

Vystavení osvědčení o klubové testaci- 250,- Kč vozidla na klasických značkách (u nových testací je v ceně) - neoficiální dokument


Vozidlo již nemusí mít platnou STK ( historická původnost)

Vozidla, která jsou v depozitu: lze provést testaci na historickou původnost .

Historickou původnost lze otestovat i u vozidel dovezených ze zahraničí - po přihlášení a zaplacení ekodaně je možnost po provedení testace zažádat o vrácení poplatku do 1 roku.

(jde pouze u vozidel, která jsou již v ČR registrována).


AUTA na klasických RZ (SPZ), která mají platnou testaci, jsou osvobozena od měření emisí, ale nikoliv za platbu za ně.

PODMÍNKOU u vozidel na SPZ je, aby testace byla zapsána v TP (provádí DI) - platí jen po dobu platnosti testace - potom se musí znovu přetestovat a nechat opět zapsat v TP. 

Přívěsné vozíky se zpravidla netestují. Mohou se otestovat, jen pokud majitel vlastní i dobově vhodné (tažné) vozidlo.

VOZIDLO MUSÍ BÝT NA TESTACI FYZICKY PŘÍTOMNÉ ! ! ! ! !


Další informace:

Při prodeji vozidla na klasických SPZ již musí být nový majitel zapsán v TP- už nelze zapsat do protokolu nového majitele na základě kupní smlouvy. Případná Ekodaň bude novému majiteli vrácena (na DI), když do 12ti měsíců projde vozidlo kladně testací na Historickou původnost. 

Vozidel na ZRZ (Véčka) se to netýká a kupní smlouva je vždy nutná (prvotestace, prodej).

Při prodeji již testovaného vozidla (SPZ, Véčka) se přepisuje majitel a proběhne pouze Opakovaná přetestace, kde se zapíší změny (u vozidel na Véčkách dojde i k výměně PHV- Průkazu Historického Vozidla) , ZRZ zůstávají.

NOVÉ:

Všechna HV musí na STK, tedy včetně vozidel na ZRZ (Véčka).
Od 1.9.2023 je platnost všech otestovaných vozidel 60 měsíců ode dne platnosti testování.
U vozidel na SPZ otestovaných od 1.3.2023 se platnost automaticky prodlužuje taktéž na 60 měsíců ( i když máte platnost vyznačenou pouze na 24 měsíců).