AMK Česká brána v ÚAMK - Krásné Březno, Čelakovského 1, Ústí nad Labem

Testují se vozidla minimálně 30 let stará- r. v. 1993 (daný měsíc a rok) a starší.

Není-li znám datum výroby nebo první registrace, otestují se až od 1. 1. následujícího roku.

Pro vyplnění žádosti (protokolu) o testaci vozidla:

Není nutné vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů od žadatelů o provedení testování historického vozidla, neboť tyto údaje jsou zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena FKHV ČR ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR). Udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů je proto nadbytečné a není zapotřebí pro zákonnost zpracování.


Fotky z testací naleznete v naší fotogalerii.

Klubová testovací komise (KLTK) VCC AMK Česká brána:

e-mail: ceskabrana-testace@seznam.cz , tel: 607 935 307

Provádíme testace vozidel na historickou původnost:

- vozidla na klasických značkách ( SPZ)

- k přihlášení na ZRZ (zvláštní registrační značka)

- opakované testování - prodlužování platnosti testace


Pověřená osoba IS-TP

Slapnička Daniel - předseda KLTK, tel: 607 935 307, testační komisař 13-01.3

Členové:

Přibyl Ondřej - místopředseda, testační komisař 13-01.9

Ing. Petr Landovský - člen, testační komisař 13-01.10

Ing. Zdeněk Šleis -   člen, testační komisař 13-01.11

Pravidelné testace probíhají většinou na jaře (duben, květen), ale dá se domluvit i jiný, v dané situaci příznivější individuální termín.

Naše komise se může po dohodě dostavit i k Vám (pro ty, kdo mají více HV nebo jim nevyhovují dané termíny).

Nové testace HV si domluvte po telefonu či mailem mimo termíny pravidelných testací či akcí klubu.

------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Od 1.září 2023 je spuštěn nový systém testování: přihlášení vozidla na registru DI až po testování na historickou původnost a kladné prohlídce na STK.

Platnost všech kladně otestovaných vozidel je 60 měsíců ( 5 roků).


Potřebujete-li nově otestovat či přetestovat své HV, volejte na číslo 607 935 307 

nebo pište na e-mail: ceskabrana-testace@seznam.cz

Ceník poplatků za testace historického vozidla, motocyklu pro rok 2024:

Nové testování vozidla na historickou původnost (člen):           1500,-(FKHV) + 1500,- (VCCČB) Kč

Nové testování vozidla na historickou původnost (nečlen):       1500,- (FKHV) + 2500,- (VCCČB) Kč

Prodloužení platnosti testace (člen):                                            500,- (FKHV) + 500,- (VCCČB) Kč

Prodloužení platnosti testace (nečlen):                                        500,- (FKHV) + 1000,- (VCCČB) Kč 


Číslo účtu VCC - AMK Česká brána v ÚAMK: 322352615 / 0300 

Do zprávy pro příjemce uvádějte: Testace  a příjmení majitele HV                  


Vozidla, která jsou na ZRZ nebo o ně majitel teprve žádá, vždy musí nejprve projít testováním na historickou původnost a ve druhém kole schválením stanice STK.

Poplatek za přihlášení vozidla na DI:  Auto  - 800,- Kč , Moto - 500,- Kč

Cestovné TK město Ústí .n. L. - 100 Kč,  do 50 km - 400 Kč, nad 50 km - 700,-

Vystavení osvědčení o klubové testaci- 250,- Kč vozidla na klasických značkách (u nových testací je v ceně) - neoficiální dokument


POZOR NOVÉ !!! Vozidlo již nemusí mít platnou STK ( historická původnost)

Vozidla, která jsou v depozitu: lze provést testaci na historickou původnost .

Historickou původnost lze otestovat i u vozidel dovezených ze zahraničí - po přihlášení a zaplacení ekodaně je možnost po provedení testace zažádat o vrácení poplatku do 1 roku.

(jde pouze u vozidel, která jsou již v ČR registrována).


AUTA, která mají platnou testaci, jsou osvobozena od měření emisí, ale nikoliv za platbu za ně.

PODMÍNKOU u vozidel na SPZ je, aby testace byla zapsána v TP (provádí DI) - platí jen po dobu platnosti testace - potom se musí znovu přetestovat a nechat opět zapsat v TP. 

Přívěsné vozíky se zpravidla netestují. Mohou se otestovat, jen pokud majitel vlastní i dobově vhodné (tažné) vozidlo.

VOZIDLO MUSÍ BÝT NA TESTACI FYZICKY PŘÍTOMNÉ ! ! ! ! !