AMK Česká brána v ÚAMK - Krásné Březno, Čelakovského 1, Ústí nad Labem

Testují se vozidla minimálně 30 let stará- r.v. 1993 (daný měsíc a rok) a starší.

Není-li znám datum výroby, otestují se až od 1. 1. následujícího roku.

Pro vyplnění žádosti (protokolu) o testaci vozidla:

Není nutné vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů od žadatelů o provedení testování historického vozidla, neboť tyto údaje jsou zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena FKHV ČR ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR). Udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů je proto nadbytečné a není zapotřebí pro zákonnost zpracování.


Fotky z testací naleznete v naší fotogalerii.

Klubová testovací komise (KLTK) VCC AMK Česká brána:

e-mail: ceskabrana-testace@seznam.cz , tel: 607 935 307

Úzce spolupracujeme s Krajskou testační komisí (KTK), proto jsme schopni vyřídit i přihlášení historického vozidla na zvláštní registrační značky (ZRZ).


Slapnička Daniel - předseda KLTK, tel: 607 935 307, testační komisař 13-01.3

Přibyl Ondřej - místopředseda, tel: 724 947 703, testační komisař 13-01.9

Ing. Petr Landovský - člen, testační komisař 13-01.10

Ing. Zdeněk Šleis -   člen, testační komisař 13-01.11


Testujeme vozidla starší 30ti let (daný měsíc roku výroby 1993)

Pravidelné testace probíhají většinou na jaře (duben, květen), ale dá se domluvit i jiný, v dané situaci příznivější individuální termín.

Naše komise se může po dohodě dostavit k Vám (pro ty, kdo mají více HV nebo jim nevyhovují dané termíny).

Nové testace HV si domluvte po telefonu či mailem mimo termíny pravidelných testací či akcí klubu.

------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Dříve než půjdete na opakovanou krajskou testaci, je třeba projít opakovanou klubovou přetestací.

Vozidla (dvoustopá) na zvlášních registračních značkách (na Véčkách) od roku výroby 1965 a vozidla s konstrukční rychlostí nad 120 km/ hod musí mít potvrzený protokol o technické prohlídce HV - jinak nebude platnost prodloužena.

Prohlídky provádí STK nebo odborná dílna se zkušebnou brzd.

Protokol ke stažení zde: 


Všechny nové i opakované testace platí 24 měsíců od data testování

Potřebujete-li nově otestovat či přetestovat své HV, volejte na číslo 607 935 307 ,

popř. na číslo dalšího testačního komisaře.

Ceník klubových testací      OPAKOVANÁ      NOVÁ             NA KRAJSKOU (ZRZ)

ČLEN AMK Česká Brána                     150 Kč                600 Kč                    700 Kč

OSTATNÍ                                              500 Kč                800 Kč                   1000 Kč

Evidenční poplatek FKHV - 300 Kč (týká se všech nově testovaných vozidel)

Vozidla, která jsou na ZRZ nebo o ně majitel teprve žádá, vždy musí nejprve projít klubovým testováním.

Ceny za krajskou testaci (k získání ZRZ - veteránské čísla)

Vozidlo - člen sdružení FKHV 1 000 Kč , nečlen 2 000 Kč

Přihlášení Auto 800 Kč , Moto 500 Kč

Cestovné TK město Ústí .n. L. - 0 Kč,  do 50 km - 300 Kč, nad 50 km - 500,-

Vystavení osvědčení o klubové testaci- 100 Kč vozidla na klasických značkách (u nových testací je v ceně) - neoficiální dokument

Fotky-      15 Kč / kus,       20 Kč / kus -expres    (u nových testací jsou v ceně)

(klubová 8 kusů, Historická původnost 10 Ks a na krajskou 12 kusů)

Historická původnost (ekoestace-k odpuštění ekopoplatku až 10 000 Kč)

- včetně klubové testace -    1 250 Kč (člen)         2 500 Kč (nečlen)

(týká se historických aut, která od 1.1.2009 až dosud nezměnila oficiálně majitele a nemají zaplacenou ekodaň)

vozidla na klasických značkách, provádí naše klubová komise (žádá nový majitel na základě kupní smlouvy)

POZOR NOVÉ !!! Vozidlo již nemusí mít platnou STK

Vozidla, která jsou v depozitu: lze provést Historickou původnost .

Historickou původnost lze otestovat i u vozidel dovezených ze zahraničí - po přihlášení a zaplacení ekodaně je možnost po provedení ekotestace zažádat o vrácení poplatku do 1 roku.

(jde pouze u vozidel, která jsou již v ČR registrována).

!!! Při dalším prodeji vozidla se Historická původnost na nového majitele nepřevádí !!!

AUTA, která mají platnou klubovou testaci (na klasických SPZ), jsou osvobozena od měření emisí, ale nikoliv za platbu za ně.

PODMÍNKOU je, aby testace byla zapsána v TP (provádí DI) - platí jen po dobu platnosti testace - potom se musí znovu přetestovat a nechat opět zapsat v TP.

Přívěsné vozíky se zpravidla netestují. Mohou se otestovat, jen pokud majitel vlastní i dobově vhodné (tažné) vozidlo.

Cena krajské opakované testace -     400 Kč člen FKHV ,           600 nečlen

VOZIDLO MUSÍ BÝT NA TESTACI FYZICKY PŘÍTOMNÉ ! ! ! ! !

Klubovou i krajskou testaci HV není nutné každých 24 měsíců obnovovat, pokud nebudete vozidlo provozovat (netýká se povinného ručení - to je nutné platit i nadále)