Přihláška za člena AMK (ÚAMK): 

Stačí vyplnit jen jednu (jeden člen- jedna přihláška)