VCC - AMK Česká brána v ÚAMK

Čelakovského 1, 400 07 Ústí nad Labem 

IČO: 445 53790

Číslo účtu ČSOB: 322352615 / 0300

Telefon: 777 941 572

e-mail: ceskabrana-testace@seznam.cz

https://amk-ceska-brana.webnode.cz/

https://www.facebook.com/people/VCC-AMK-%C4%8Cesk%C3%A1-Br%C3%A1na-%C3%9AST%C3%8D-NAD-LABEM/100064303533412/